Tercera Edició del Programa Atlàntida

Curs d'Altes i Bones Capacitats. Activitat familiar.  curs 2016-2017

Coordinador del programa:
Matías Miguel López Ruiz
Psicòleg col·legiat COPC nº 16480

Comencem la Tercera Edició del Programa Atlàntida!

Objectiu: Atenció especialitzada a nens i joves d'altes capacitats en edat escolar i les seves famílies en temps extraescolar.

Horari: Dissabtes o diumenges al matí, generalment d'11 a 13h (en algunes activitats l'horari pot variar com la visita als museus ...).

Organitza: Equip d'Atenció a les Altes Capacitats del Centre de Formació Projecta en c/ Foneria 23 Barcelona.

Ubicació de l'activitat: una vegada al mes les activitats d'intel·ligència • Intel·ligència emocional i habilitats socials tenen lloc en BarnaPsico c / Montnegre 18-24 Esc B Ent.1ª, 08029 Barcelona. Per a les altres activitats es comunica la ubicació..


Presentació de l'equip i de l'activitat

El dissabte 17 de setembre a les 11 hores a la Sala d'Actes de la Biblioteca Francesc Candel de Zona Franca, fem la presentació oficial del Programa Atlàntida i de la resta d'activitats extraescolars dirigides a alumnes amb altes capacitats.


Descripció de l'activitat

Un equip multiprofessional de mestres, psicòlegs, psicopedagogs i pedagogs dirigits i coordinats per Silvia Luciano, pedagoga, i Matías López, psicòleg, tots dos amb àmplia experiència en Altes Capacitats han preparat el Programa Atlàntida perquè els nens i joves d'Altes Capacitats o de Bones capacitats i les seves famílies, que tenen molt per descobrir, el puguin fer junts. Per a això ens organitzem de la següent manera:

Atenció a tota la família: en el mateix horari atenem als alumnes d'altes o bones capacitats, els pares i els germans.

Establim una Escola de Pares per fer formació relacionada amb les Altes Capacitats dels seus fills i fer activitats per posar-los en contacte amb altres famílies que viuen la mateixa situació.

Establim una sessió mensual en grups de cinc i sis alumnes agrupats per edats o maduració per treballar, orientats per un psicòleg / pedagog / psicopedagog, aspectes d'habilitats socials o intel·ligència emocional que puguin aplicar a la seva vida diària.

Establim dues sessions trimestrals per fer ampliació i aprofundiment en continguts. Una d'elles serà en un museu i l'altre serà un treball cooperatiu. En les visites a museus anirem tots junts, encara que es facin dos o més grups d'activitats.

Establim una sessió trimestral per jugar en família (fer gimcanes en les quals posarem en pràctica coneixements, habilitats socials i intel·ligència emocional a través d'activitats lúdiques).

En tots els casos s'estableix que el temps que els fills fan activitats hi ha treballant alhora el grup de pares i obrim la possibilitat d'atendre als germans, que no són d'altes capacitats, a fi que pare i mare puguin participar de les activitats.


Metodologia:

Activa i participativa.

Amb els pares s'estableix una primera hora de formació més teòrica, una segona hora d'intercanvi entre ells i un tercer temps de reunió amb el psicòleg / pedagog / psicopedagog perquè siguin informats del que han fet els seus fills en la sessió del dia.

Amb els fills s'estableix una metodologia activa i participativa en la qual el psicòleg / pedagog / psicopedagog fa la funció de dinamitzador de les activitats. Es pretén que en les sessions es faci una reflexió personal i hi hagi una acció posterior en la vida quotidiana. Amb aquest motiu les sessions començaran amb un repàs de les setmanes anteriors. Al final de cada activitat els terapeutes explicaran als pares quin ha estat el treball realitzat pels seus fills la proposta per casa.

Amb els germans s'estableix un temps de joc, de lectura, d'acompanyament en aquesta estona. No és una activitat fixe sinó que fem acolliment en aquest temps per permetre que la resta de la família pugui participar en el programa.


Temporalització
Aquests són tots els caps de setmana del curs escolar 2016-2017. 
La proposta d'activitats del Programa Atlàntida al setembre 2016 és:

1.- Activitats intel·ligència emocional i habilitats socials per edats: 
es realitzen al Centre Barna Psico, al carrer Montnegre, 18-24 Esc B Ent 1ª, els dissabtes d'11 a 13h. Al Vendrell tindran lloc de 17 a 19h (2 x trimestre). Estem treballant per aconseguir fer sessions també a Lleida i Girona però encara no tenen data.

2.- Activitats cognitives en museus o de treball cooperatiu:
ens trobarem directament a l'espai on es farà l'activitat que serà confirmat amb antelació. S'informarà puntualment.

3.- Activitats lúdiques tots junts:
diumenges proposta de dia sencer iniciant l'activitat sobre les 11h. Permet que les famílies que ho desitgin es desplacin fins al punt assenyalat. L'activitat del matí serà d'11 a 13h (aprox) i a la tarda de 16 a 18h (aprox.)

Cada trimestre confirmarem les dates d'activitat perquè a pesar que en aquest moment d'inici de curs estan tancades poden sofrir modificacions alienes a la nostra voluntat.
La setmana abans enviem un recordatori i per una bona organització necessitem confirmar els participants el dilluns anterior a cada sessió.


Primer Trimestre
OCT-1-2
OCT-dss 8
Activitats Intel·ligència emocional per a nens i nenes d'altes capacitats
Escola de pares d'11 a 13+ activitat el Vendrell

OCT-dss 15
OCT-dss 23 Cosmocaixa Museos al alta
OCT-29-30

NOV-dss 5 Activitat a BarnaPsico + activitat el Vendrell
NOV-dss 12
NOV-dss 19 Celebració del Dia de la Música i Aprenentatge cooperatiu
NOV-26-27

DES- dss 3 Activitat a BarnaPsico
DES-- dss 11 Gimcana de Nadal a Barcelona (d'11 a 14h)
DES-17-18


Segon Trimestre
GEN-dss 14 Activitat en Barna Psico
GEN-dss 22 Museu del Cinema de Girona (matí)
GEN-28 29

FEB-dss 4 Activitat a BarnaPsico + activitat el Vendrell
FEB-11 12
FEB-dss 18 Aprenentatge cooperatiu
FEB-25-26 Carnestoltes (no hi ha activitat)

MAR-dss 4 Activitat en BarnaPsico + activitat el Vendrell
MAR- 11 12
MAR-18 19
MAR- dss 26 Gimcana a Lleida


Tercer Trimestre
ABR-dss 2 Activitat a BarnaPsico + activitat el Vendrell
ABR-8 9 Diumenge de Ramos (no hi ha activitat)
ABR-15 16 Setmana Santa (no hi ha activitat)
ABR-dss 22 Taller d'aprenentatge cooperatiu
ABR-29 30 Pont 1 de maig (no hi ha activitat)

MAI-dss 6 Activitat en BarnaPsico + activitat el Vendrell
MAI-13 14
MAI-20 21
MAI-dss 28 Observatori de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell

JUN-dss 3 Activitat a Barna Psico
JUN-dg 11 Gimcana Fi de Curs a Girona


GRUPS DE NENS I JOVES AMB AACC I BONES CAPACITATS
Hem preparat el treball en petits grups d'entre cinc i sis alumnes per terapeuta.
Dividim l'activitat del Programa Atlàntida en tres blocs amb una cadència trimestral.


Primer Bloc:
Les activitats al centre Barna Psico sobre Habilitats socials i Intel·ligència emocional. El treball específic ve marcada per les necessitats de cada edat si bé en tots els grups es tractaran temes com la comunicació, l'aprenentatge, l'automotivació, l'empatia, el perfeccionisme, l'autoconeixement i l'autoestima, la gestió de les emocions... a cadascun es farà amb una metodologia adequada a l'edat.

En aquest bloc incloem també activitats d'entrenament cognitiu on es treballi l'atenció, el raonament... La seva funció de repte ens ajudarà a treballar la metacognició: que reflexionin sobre com aprenen i com poden millorar la seva activitat a l'escola. Amb els més petits aquests temes es poden tractar a través d'activitats, que aparentment no tenen molta a veure, però que ens permeten que als nens parlin obertament a través del joc, l'activitat plàstica o teatral.

L'últim quart d'hora ho usarem perquè els professionals (psicòleg, pedagog o psicopedagog) informen els pares de les activitats realitzades i de les propostes pel temps interprograma.


Segon Bloc:
Coneixements a l'alta
Les activitats cognitives en museus es faran segons les seves necessitats, no la seva edat. Estem treballant amb els museus per presentar una oferta específica per aquests nens i joves.
1r Trimestre: Cosmocaixa de Barcelona
2n Trimestre: Museu del Cinema a Girona
3r Trimestre: Observatori de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell

Tallers d'aprenentatge cooperatiu
Aquest curs continuem amb aquesta activitat més pràctica que ens permetrà treballar en equip buscant un objectiu comú i anar canviant de rol perquè tots aprenen a fer “tots els papers”.

Els treballs en grup sovint els representen una dificultat afegida perquè tenen la impressió que quan es barregen amb els altres ells tenen totes les de perdre. Treballar la cooperació creiem que és imprescindible. Amb l'aportació de tots podem aconseguir un millor resultat.

Tercer Bloc:
L'últim dissabte farem una activitat lúdica que tancarà el trimestre. Amb elles posarem en contacte coneixements sobre la ciutat de Barcelona i les seves tradicions, i posem en pràctica el que hem treballat sobre les relacions interpersonals i intrapersonals.
1r Trimestre: Nadal a Barcelona (el centre).
2n Trimestre: La Gimcana a Lleida. Proposem menjar i passar el dia junts.
3r Trimestre: La Gimcana a Girona. Proposem menjar i passar el dia junts.


Altres serveis complementaris:
- Grup dels grans
Aquest any pels nois i noies d'últims cursos d'ESO i Batxillerat els oferim activitats diferents: sortides al teatre o al cinema, xerrades amb professionals de diferents àmbits... Els hem preparat un programa especial.

- Seguiment d'alumnes amb Altes Capacitats
Aquest curs continuem proposant pels alumnes d'altes capacitats el seguiment en els tres àmbits: família, escola i alumne. De manera sistemàtica va fent el curs i va a ajudar-te a concretar actuacions específiques (preparar-les, portar-les a la pràctica i avaluar-les).

- Escola de Pares
Proposada d'activitat per dos dimarts al trimestre al capvespre a Barcelona, al Centre Projecta. Els interessats marcaran l'hora d'inici... 20h, 21h, 22h (?) 20 euros per família.

18/10 Què són les altes capacitats
22/11 Rigidesa de comportament
14/02 Hipersensibilitat (1)
21/03 Família i amics
25/04 Hipersensibilitat (2)
23/05 Perfeccionisme


El nostre equip
Ara que ja sabeu què volem fer us explicarem amb els qui ho farem. Aquestes som les persones que formem l'equip que treballem al Programa Atlàntida:

Sílvia Llucià:
Pedagoga per la Universitat de Navarra amb àmplia experiència educativa. He estat professora i directora de l'Escola Menéndez Pidal de Barcelona des del 1990 fins al 2012. A partir d'aquest moment centro la meva activitat professional en l'àmbit de les Altes Capacitats. Faig formació de docents; seguiment de famílies, nens i joves, i escoles; detecció d'altes capacitats; activitats de sensibilització: conferències, col·loquis i escoles de pares.. Actualment assessoro, també, la Fundació Creativació de Girona.


Matías López:
Psicòleg i Coach amb àmplia experiència en l'estudi neuropsicològic complet de les Altes Capacitats Cognitives (cognició, personalitat, conducta, estils d'aprenentatge i disíncronia). També fa seguiments terapèutics o processos de Coaching (nen-família-escola) adequades a les necessitats específiques de cada subjecte, si és el cas de manera interdisciplinària per aconseguir un tractament més efectiu, i col·labora en la formació de docents. Així mateix és Tutor Universitari de psicòlegs en pràctiques, i Docent de Certificats de Professionalitat en l'àmbit esportiu.


Raúl Soriano:
Llicenciat en Pedagogia per la Universitat de Barcelona amb experiència en totes les etapes educatives i també amb adults, mestre, professor i monitor d'extraescolars i colònies. En termes de AACC, fa formació a formadors, seguiments, participa activament en la detecció i treballa en el Projecte Atlàntida des dels seus orígens en qualitat de terapeuta.

Gemma Carulla:
És l'encarregada del grup dels germans. Actualment cursa estudis de Disseny i Moda però des de sempre ha estat amb grups de nens fent casals d'estiu, colònies, atenent a menjadors i col·laborant com auxiliar de mestres d'infantil i primària.

Víctor Pons:
Alumne de 2n de Batxillerat es va incorporar a l'equip el curs passat.
A les Escoles de Pares és la veu dels fills. Dona el toc “des de l'altra banda” en les sessions d'Escola de Pares.

Com a equip fem formació contínua (seguint les recerques en curs i atents als avançaments publicats en el nostre àmbit) i portem casos en comú compartint la nostra experiència. Participem en congressos i jornades d'educació i específiques de AACC.

La preparació del Programa Atlàntida és fruit del nostre treball d'equip en la qual tots aportem el millor que tenim i som tant en l'aspecte professional com en el personal. Raúl i Matías porten els grups de nens i joves. La Gemma s'encarrega del grup dels germans. Sílvia i Matías ens encarreguem de l'organització del programa, de l'Escola de Pares i de les tasques de comunicació.


Matriculació al Programa Atlàntida
Perfil d'ingrés
Només poden accedir en aquest programa els alumnes en edat escolar (INF-PRI-ESOBAT) que estiguin en possessió d'un diagnòstic complet d'Altes Capacitats o en defecte d'això d'un document de detecció. També atendrem a alumnes amb Bones Capacitats, estudiarem cada cas.

Es poden inscriure en tot el programa o a activitats puntuals. Els qui s'inscriguin en tot el programa tenen preferència sobre els quals ho facin a una part.

Preu de l'activitat
El Programa Atlàntida és una activitat molt completa. Els psicòlegs-pedagogs-psicopedagogs estan amb el seu grup tant en les activitats al centre com en les activitats als museus... i mantenen una relació tutorial amb els alumnes i famílies dels seus grups. Fer intervenir diferents professionals i diferents ubicacions enriqueix l'activitat però també la fa més complexa. L'especificitat d'aquests nens i joves fan que no es puguin aplicar activitats convencionals i faci mancada una redefinició específica d'activitats. Són dues sessions al mes amb una durada mínima de dues hores la sessió.

L'import inclou també la formació dels pares, les entrades i activitats en els museus, el lloguer d'espais per a les activitats i, en cas que sigui necessari, l'atenció als germans que no presenten altes capacitats. 
Anualment l'import és de 900 euros per alumne i curs. Tot està inclòs.


La forma de pagament es farà a través de rebuts domiciliats de 100 euros mensuals d'octubre a juny.

Aquelles famílies que decideixin participar al programa en activitats puntuals poden fer-ho i l'import per sessió serà de 50 euros. En aquest cas es farà el pagament en la sessió o si està establert, també seria possible fer la domiciliació bancària.


Termini i forma d'inscripció
Es podran inscriure per correu electrònic a atencioaltescapacitats@gmail.com i s'admetrà la inscripció un cop hàgim rebut tota la documentació (fitxa d'inscripció, l'ordre de domiciliació bancària SÀPIGA i el diagnòstic).

Les inscripcions s'atendran per rigorós ordre d'arribada i entenent que es compleixen tots els requisits. Tan bon punt ho tingueu clar feu-nos arribar la documentació.

El termini està obert i s'acaba quan les places estiguin cobertes per a cada grup d'edat.

Juntament amb aquest document rebreu el full d'inscripció i la fulla de domiciliació bancària. El primer dia del curs signareu la fulla de protecció de dades i la fulla d'autorització d'imatge (sigui què sigui el vostre primer dia, per això –entre altres coses- necessitem saber els participants a cada sessió).


Esperem que aquest programa us agradi i sigui adequat per les vostres necessitats i les dels vostres fills.

En nom d'Atenció a les Altes Capacitats quedo a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment.

Atentament,
Sílvia Llucià Domènech
Codirectora del Programa Atlàntida
Responsable de Comunicació
Pedagoga. Experta en Altes Capacitats

atencioaltescapacitats@gmail.com
Telèfon de contacte: 646 48 61 59

Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetes

ACEPTAR
Aviso de cookies